Praha – byt

Ukázka z montáže mezistropních jednotek Toshiba v soukromém bytě v Praze

Obrázek reference: 
mezistropní jednotka
mezistropní jednotka
mezistropní jednotka