Praha

Instalace 3ks vakuového 20-ti trubicového kolektoru typ „heatpipe“. Solární systém je koncipován jako podpora podlahového topení v kombinaci s TČ vzduch – voda.

Vakuové trubice v zimním období prioritně ohřívají akumulační nádobu topného okruhu. V letním období bude naopak prioritou ohřev zásobníku TUV a případné přebytky tepla budou ukládány do akumulační nádoby topného okruhu. Regulace má funkci vychlazování akumulace do radiátorů v 1PP jako ochrana proti přehřátí systému. Tímto zapojením se dosáhlo maximalizace solárních zisků nejenom v zimním období.