Daikin Altherma HT 16kW

Dům byl původně vytápěn radiátorovou otopovou soustavou s kotlem na zemní plyn, v kombinaci s kotlem na dřevoplyn. Investor požadoval zachovat stávající vysokou teplotu topné vody na maximální hranici 80st. C a nezasahovat do otopové soustavy.

V letošním roce bylo instalováno firmou SUPERFROST, s.r.o. splitové TČ vzduch – voda Daikin HT o maximálním výkonu 16kW. Teplota výstupní topné vody je až 80st.C. Jedná se o novinku v oblasti vysokoteplotních tepelných čerpadel. Tato TČ jsou vhodná zejména pro objekty s nedostatečným výkonem radiátorů při použití klasických tepelných čerpadel. Zařízení má dva kompresory, jeden ve venkovní jednotce a druhý ve vnitřní části, tzv. hydroboxu. TČ má až do venkovní teploty -15 st.C konstantní výkon 16kW. Pracuje tedy v monovalentním provozu bez akumulační nádoby. Při -20 st. C je maximální výstupní teplota 70 st. C, což je pro danou instalaci postačující.

TČ má příkon pouze 5,57kW. Do systému byl nově zařazen 200 l vyrovnávací zásobník, který je součástí vnitřní jednotky. Celá vnitřní jednotka vč. zásobníku TUV 200l zabírá plochu 60×60 cm, výška 201cm. TČ má průměrný roční topný faktor 3.

Hlavním přínosem je náhrada zastaralého plynového kotle a zlevnění ohřevu TUV. Kotel na dřevoplyn zůstal do systému zapojen a bude tak i nadále příležitostně využíván. Systém funguje v zapojení bez akumulační nádoby.

Potřeba tepla na tento dům s tep. ztrátou cca 16kW je 138GJ (38,5MWh). Předpokládaná roční úspora je cca 26.000,- Kč oproti plynovému kotli při současných cenách elektrické energie.

Vzhledem k získané sazbě D56 – Tepelné čerpadlo s platností nízkého tarifu 22 hodin denně, lze předpokládat další nemalou úsporu v platbě za ostatní elektřinu používanou v této domácnosti.

Obrázek reference: 
vnější jednotka
vnitřní instalace