Toshiba Estia 14kW

Jedná se o rekonstruovaný RD, kde se doposud topilo elektrickými přímotopy. TUV se ohřívala v elektrickém zásobníku 120l. Majitel domu se rozhodl pro změnu vytápění, neboť platba za elektrickou energii se za rok 2009 vyšplhala do výše přes 80 tisíc Kč.

V roce 2010 došlo k vybudování nízkoteplotní radiátorové otopové soustavy ( byly instalovány měděné rozvody a radiátory typ VK33 pro teplotní spád topné vody 50/40/22 st.C). Tepelná ztráta objektu byla spočítána na 12,5kW. Protože dům stojí v hustě zastavěné oblasti a přiléhá k ní pouze malý pozemek nebylo jednoduché vybrat vhodné místo pro venkovní jednotku. Po konzultacích se sousedy byla jednotka atypicky umístěna na rovné části střechy domu, kde je zajištěn odvod kondenzátu a je minimálně zatěžováno okolí domu hlukem z této jednotky. Bylo zvoleno velmi tiché TČ Toshiba Estia o nominálním výkonu 14kW. Zbylá technologie zařízení byla umístěna v nevyužívaném sklepním prostoru. Do systému je zařazena malá oddělovací nádrž (akumulace) o objemu 125l. Důvodem k jejímu použití je oddělení okruhu TČ od topného okruhu. Tímto oddělením je eliminován přenos vibrací nutně vysokého průtoku topné vody hydroboxem. Přenos tepla z akumulace do topného systému je realizován energeticky úsporným oběhovým čerpadlem Grundfoss Alpha 2. Dodávku TUV zajišťuje 200l průtočný zásobník.

Obrázek reference: 
vnitřní instalace
vnější jednotka